Valp från oss!

Våra valpar är uppväxta med goda förutsättningar innan de kommer till sina nya hem, med sociala kontakter med såväl vuxna som barn och med god prägling på andra hundar.

Vi prioriterar friska valpar med god mentalitet och exteriör. 

Valparna säljs vid nio veckors ålder och då är de:

  • Registerade i Svenska kennelklubben
  • Vaccinerade
  • Besiktade
  • Chippade 
  • Avmaskade
  • Dolda fel försäkrade

Är du intresserad av någon av våra aktuella kullar så är du välkommen att höra av dig.

Planerad kull framöver

Vi planerar att para Schärotts Jiánnie med lämplig hane våren 2023 . 

Mer info om Schärotts Jiánnie hittar ni under schäfer

För tillfället har vi inga mittelvalpar på gång